КЗК ГЛОБИ БЪЛГАРСКАТА ПЕТРОЛНА И ГАЗОВА АСОЦИАЦИЯ С 2500 ЛЕВА

Автор: 5 GmediA 17:21, 7 август 2020

На 27.05.2020г. КЗК извърши проверка на място в офиса на Българската петролна и газова асоциация (БПГА) в рамките на проучването по преписка № КЗК-255/2020г., образувана за установяване на евентуално извършени нарушения по чл. 15 и чл. 21 от ЗЗК и/или по чл. 101 и чл. 102 от Договора за Функциониране на Европейския Съюз (ДФЕС) при определяне цените на масовите автомобилни горива по веригата производство/внос – съхранение – търговия на едро – търговия на дребно, както на отделните хоризонтални нива, така и по вертикала, от страна на основните производители и търговци на горива в страната, както и тяхното браншово сдружение – Българската петролна и газова асоциация.

Проверката беше извършена в присъствието на изпълнителния директор на БПГА и четирима служители на Асоциацията, които бяха поканени от проверяващия екип да предоставят всички електронни адреси, които използват за служебна кореспонденция. На проверяващия екип бе предоставен достъп до седем електронни пощенски кутии, съдържанието на които беше иззето. Впоследствие, в процеса на преглед на иззетата електронна кореспонденция се установи, че представляващите и служителите на БПГА използват активно още един електронен адрес за кореспонденция във връзка с дейността на Асоциацията. Същият обаче не е бил предоставен на проверяващия екип, въпреки изричната покана.

Извършеното нарушение води до трайна невъзможност на служителите на КЗК да упражнят правомощията си по чл. 50, ал. 2 от ЗЗК да получат достъп, прегледат и изземат по време на проверката електронни и цифрови доказателства от посочения електронен адрес. Същото напълно осуетява и възможността Комисията да получи съдържанието на тази пощенска кутия в състоянието, в което е била към деня на проверката на място.

Комисията за защита на конкуренцията определи имуществената санкция на Българската петролна и газова асоциация в размер на 2 500 (две хиляди и петстотин) лв., който е в границите на максимално допустимия по закон размер от 1 % от приходите на Асоциацията и отговаря на характера и тежестта на конкретното нарушение, като има превантивен ефект срещу бъдещи нарушения на ЗЗК.

Решението подлежи на обжалване.

Последни новини

Общо гласували: 9

Анкета

ОДОБРЯВАТЕ ЛИ ПРЕДПРИЕТИТЕ ОТ МОН МЕРКИ СРЕЩУ COVID-19 В УЧИЛИЩАТА?
Дори ми се струват прекалени
6 гласували / 66.67%
Да, напълно
3 гласували / 33.33%
Не, предпочитам дистанционно образование за децата си
0 гласували / 0%