ЛЮБОМИР ТАЛЕВ: ПРЕЗИДЕНТЪТ РАДЕВ Е ИЗДАЛ УКАЗ ЗА НАЗНАЧАВАНЕТО НА КИРИЛ ПЕТКОВ В НАРУШЕНИЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА - ТОВА ЛИ Е “БРАТСТВОТО НА ПОЧТЕНИТЕ”?!

Автор: 5 GmediA 16:59, 9 октомври 2021
Източник: bTV архив

Това, което се говори в публичното пространство от месеци, вече е видно за всеки под формата на официален канадски правителствен документ: Кирил Петков е бил освободен от канадското си гражданство едва на 20 август т.г., следователно към датата на назначаването си за министър (11 май) все още е бил и чужд гражданин, като е подал декларация с невярно съдържание относно гражданството си, а кандидатът за президент румен радев е издал указ за назначаването му в директно нарушение на Конституция (чл. 110 във връзка с чл. 65, ал. 1 от Основния закон). Очевидно такъв е критерият на радев за включване в изкованото под размахания му юмрук „Братство на почтените“: в него трябва да се включват хора, готови без замисляне да нарушават Конституцията и законите на страната, защото именно те са най-удобни за управление и най-послушни.

В пълен синхрон с разгласяването на този уличаващ за Кирил Петков документ, менторът му румен радев поиска от Конституционния съд да прекрати делото за обявяване на указа за назначаване на служебен кабинет от 11 май за противоконституционен поради... отпаднал интерес. Това е още една илюстрация на понятието за „почтеност“ по радевски - собствените нарушения на Конституцията и законността да се замитат с процедурни хватки. Само че (и) в този случай аргументацията на президенството издиша. Независимо от прекратяването на пълномощията на служебното правителдтво, част от което беше Кирил Петков, и интерес от обявяването на указа за назначаването му за противоконституционен има. И това е така, защото съгласно Решение № 3 от 2020 г. на Конституционния съд по конституционно дело № 5/2019 г. обявените за противоконституционни ненормативни актове – закони във формален смисъл, решения на Народното събрание и укази на президента – са невалидни от приемането или издаването им. Това означава, че - както изрично е посочено в мотивите на въпросното решение на КС - всеки засегнат от актовете на противоконституционно назначения за министър Кирил Петков ще може да ги оспори пред съда, което и обосновава наличието на правен интерес за продължаване на делото.

Последната линия на защита на най-фанатичните привърженици на Кирил Петков е, че Конституцията може и да е била нарушена, но забраната лица с двойно гражданство да стават министри е отживелица в модерния динамичен свят, такива лица са национално богатство и трябва да бъдат привличани в политиката, а не отблъсквани. Освен очевидния морален проблем с тази аргументация (борим се срещу нарушаването на Конституцията и законите, освен когато нарушителите са наши хора), трябва да се отбележи, че КС вече е имал повод да размишлява над него (в решение № 15 от 1995 г. по к.д. № 21/1995 г.) и е стигнал до заключението, че:

„По своя характер упражняването на властта във всяка държава е елемент от държавния суверенитет. Суверенитетът е основа на конституционното устройство и се изразява като върховенство и независимост при упражняването на властта. Съмнително е доколко упражняването на властта от лица с чуждо гражданство гарантира нейната независимост. Наличието на чуждо гражданство означава публичноправна връзка между лицето и чужда държава. Тази връзка се изразява в права и задължения, които могат да бъдат в конфликт със задълженията към българската държава. Такъв конфликт на задължения може да възникне при упражняване на законодателната власт, например при гласуването на закон; на изпълнителната власт - при вземането и изпълняването на управленски решения; на съдебната власт - при осъществяването на нейните функции. Това важи и за особените властнически компетенции, които Конституцията предоставя на президента, както и за компетенциите на други органи, например Конституционния съд. Ето защо единствено българската държава е компетентна да прецени доколко и кога е допустимо упражняването на държавни властнически компетенции от лице, което има друго, освен българското гражданство.“

Убеден съм, че валидността на това съждение не е намаляла, а само е нарастнала в днешния все по-глобализиращ се свят, в който опитите на различни велики сили да налагат политиката си по един или друг начин на различни суверенни държави са все по-очевидни.

И накрая да се върнем на наказателната отговорност, свързана с конкретния случай. Съгласно чл. 313, ал. 1 от Наказателния кодекс: „Който потвърди неистина или затаи истина в писмена декларация или съобщение, изпратено по електронен път, които по силата на закон, указ или постановление на Министерския съвет се дават пред орган на властта за удостоверяване истинността на някои обстоятелства, се наказва с лишаване от свобода до три години или с глоба от сто до триста лева.“

В приближените до радев и новия му проект ПППП медии вече се застъпва тезата, че завеждането на дело срещу Кирил Петков било проблемно с оглед на доказването на умисъл от негова страна, тъй като той бил направил единственото зависещо от него нещо - да подаде искане за освобождаване от канадското си граждани. Отново се сблъскваме с лицемерието и двойните стандрати на биещите се в гърдите като големи борци за законност - престъплението вече не се отрича, а се търсят вратички за спасяването на извършителя, тъй като той е от „нашите“. А иначе и този аргумент издиша, тъй като в случая умисълът - особено когато става въпрос за човек с толкова висока интелигентност и харвардско образование (както и той, и симпатизантите му начесто обичат да ни напомнят) - следва да се отнася не просто до съзнанието, че си направил НЕЩО за отпадането на пречките да бъдеш министър, а че си направил ДОСТАТЪЧНО И НАВРЕМЕ и това е дало желания резултат към датата на попълване на декларацията.

Edit: с оглед на изказаните легитимни съмнения в достоверността на документа, правя уточнението, че написаното по-горе важи, ако представеният сертификат е истински.

Наказанията за съставянето и използването на неистински документ са много по-ниски от тези за заявяване на наистина или за затаяването на истина в декларация.

Надявам се ако някой е посъветвал тандема радев - Петков да прибягнат към подобен ход, да им е обяснил и това.

Тагнато в: Румен Радев

Последни новини

Най - популярни

Общо гласували: 62

Анкета

ЩЕ УСПЕЕ ЛИ ПАРТИЯ "ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА" ДА ИЗЛЪЧИ РЕДОВНО ПРАВИТЕЛСТВО?
Не
46 гласували / 74.19%
Да
16 гласували / 25.81%
Не мога да преценя
0 гласували / 0%