205 НАСЕЛЕНИ МЕСТА У НАС СА БЕЗ НИТО ЕДИН ЖИТЕЛ, 142 ОБЩИНИ СА С НАСЕЛЕНИЕ ПОД 10 000 ДУШИ

Автор: 5 GmediA 16:52, 7 май 2023
Източник: БГНЕС архив

Към 31 декември 2022 г. Република България е разделена административно-териториално на 28 области и 265 общини, в които има обособени 3 159 кметства. Освен това Столична община и градовете Пловдив и Варна са разделени административно-териториално на райони: Столична община - на 24 района, гр. Пловдив - на 6 района, гр. Варна - на 5 района. Броят на населените места в Република България към 31 декември 2022 г. е 5 256 (в т.ч. градове - 257, и села - 4 999), а на селищните образувания е 165 (в т.ч. с национално значение - 8, с местно значение - 157), съобщават от НСИ.

Към 31.12.2022 г. в България съществуват следните административно-териториални единици: области – 28, общини - 265.

Средната площ на една област в Република България е 3 964 кв. километра. Най-големите по територия области в страната са Бургас, София, Благоевград и Пловдив, а най-малките - Перник, Габрово и София (столица). Най-малката по територия област в страната – София (столица), същевременно е най-голяма по население. Освен нея броят на населението в нито една друга област не надхвърля 1 000 000 души. Най-малка по население е област Видин - 72 754 души.

Най-голямата по брой на населението община в България е Столична. Освен нея още 7 общини в страната са с население над 100 000 души - Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Русе, Сливен и Плевен. Относителният дял на населението в тези 8 общини представлява 40.7% от цялото население в страната. Към края на 2022 г. от общо 265 общини в страната 142 от тях са с население под 10 000 души. Относителният дял на населението в тези общини представлява 11.9% от общото население в страната. Най-малката община в страната е Трекляно (област Кюстендил) с население едва 470 души, следвана от община Бойница (област Видин) с население 740 души.

Средната площ на една община в Република България е 419 кв. километра. Най-голямата по територия община в страната е Сливен. Освен нея още 7 общини са с територия над 1 000 кв. км - Столична, Добрич-селска, Тунджа (област Ямбол), Самоков (област София), Средец (област Бургас), Стара Загора и Карлово (област Пловдив). Най-малката по територия община в страната е Челопеч (област София). Освен нея още 10 общини са с територия под 100 кв. км - Николаево (област Стара Загора), Ямбол, Антон (област София), Чавдар (област София), Долна баня (област София), Стамболийски (област Пловдив), Белослав (област Варна), Сопот (област Пловдив), Кричим (област Пловдив) и Перущица (област Пловдив).

На територията на 9 общини в Република България - Пловдив, Добрич, Ямбол, Кричим, Перущица, Копривщица, Челопеч, Антон и Чавдар, има само по едно населено място – техният общински център.

Съставни административно-териториални единици: райони (в Столична община и градовете Пловдив и Варна) – 35, кметства - 3 159.

Населението на Столична община е неравномерно разпределено в отделните ѝ административни райони. През 2022 г. в два от тях - Люлин и Младост, живеят 15.9% от жителите на Столична община, като всеки един от посочените райони наброява над 100 хил. души. Най- малкият район в Столична община е район Банкя с население 11 635 души, или 0.9% от населението на общината.

Населението на гр. Пловдив е сравнително равномерно разпределено по административни райони - между 10.8% за район Западен и 22.6% за район Южен. Разпределението на населението в районите на гр. Варна варира от 7.2% за район Аспарухово до 32.2% за район Приморски, който е и единственият с население над 100 000 души.

Териториални единици в Република България към 31 декември 2022 година: населени места - 5 256, в т.ч. 257 градове и 4 999 села; селищни образувания - 165, в т.ч. 8 с национално значение и 157 с местно значение.

Към 31.12.2022 г. населените места без нито един жител са 205, като най-голям брой от тях се намират в областите Велико Търново (69), Габрово (68), Кърджали (9), Смолян (9) и Кюстендил (9). В 1 249 села, или в 23.8% от населените места, живеят от 1 до 49 души включително. С население над 100 хил. души са шест града в страната, в които живее 35.0% от населението на страната.

 

Тагнато в: обезлюдяване

Последни новини

Общо гласували: 58

Анкета

ОДОБРЯВАТЕ ЛИ ДОГОВОРКАТА ЗА ПРАВИТЕЛСТВО МЕЖДУ ПП-ДБ И ГЕРБ-СДС?
Категорично не
51 гласували / 87.93%
Да
7 гласували / 12.07%
Не ме интересува
0 гласували / 0%