ПРОКУРОР ДЕСИСЛАВА ПЕТРОВА ПРЕД СОНЯ КОЛТУКЛИЕВА: ВАСИЛ БОЖКОВ НЕ Е „ЗАЩИТЕНО ЛИЦЕ“. ОСПОРВА ГАРАНЦИЯТА ОТ 1,5 МЛН. ЛЕВА ПО ДЕЛОТО ЗА АНТИЧНИТЕ ЦЕННОСТИ

Автор: Соня Колтуклиева 13:33, 13 септември 2023

Десислава Петрова, говорител на СГП, пред Соня Колтуклиева и ПИК ТВ:

Соня Колтуклиева: Г-жо Петрова, имате ли представа как е Васил Божков? Прокуратурата интересува ли се от здравето на арестант номер 1, тъй като вчера се появи информация за тежко заболяване. Наистина, когато на 9 септември се появи на виртуална пресконференция, Васил Божков изглеждаше жълт, блед и доста зле. Интересува ли се прокуратурата от неговото здравословно състояние?

Десислава Петрова: Очевидно въпросът Ви е свързан с мярката за неотклонение „домашен арест“, която е наложена на обвиняемия г-н Васил Божков по т.нар. "хазартно дело". До този момент в Софийска градска прокуратура не са постъпвали молби или искания по какъвто и да е канал по повод здравословното състояние на обвиняемия Божков, с каквито и да било оплаквания.

 

Соня Колтуклиева: Стана леко объркване с мерките за неотклонение на Васил Божков. Моля да ми кажете, с една мярка ли е той – „домашен арест“, до кога ще продължи, прокуратурата ще иска ли нова мярка за неотклонение. По мярката, която прокуратурата предложи Васил Божков да заплати гаранция от 1,5 млн. лева какво се случи?

Десислава Петрова: Сега ще поясня. За да стане ясно, ще трябва да припомня делата, които се водят срещу г-н Божков. Общо три са делата, по които той е обвиняем под ръководството и надзора на Софийска градска прокуратура. Едното дело – вече споменахме, е т.нар. „хазартно дело", където той е обвинен за ръководене на ОПГ – изнудване, подкуп, длъжностни престъпления и неплатени такси от хазартни игри в размер на над 500 000 000 лева. Тук той е с мярка за неотклонение "домашен арест" с електронна гривна, която се приравнява на "задържане под стража". Другото дело срещу него е за ОПГ за извършване на престъпления против личността – изнасилвания, убийства, изнудвания, което е известно в публичното пространство като делото за ОПГ за криминални престъпления. По това дело г-н Божков е обвинен, че е ръководил групата и е с мярка за процесуална принуда - забрана да напуска пределите на Република България. Третото дело е за изпиране на пари и противозаконно държане и търговия с културно-исторически ценности, по което г-н Божков е с мярката за неотклонение "парична гаранция" от 1,5 млн. лв.“. Във връзка с въпроса Ви за тази последна мярка – докато тече производство по обжалване на мярката за неотклонение „парична гаранция“ – обвиняемият може да не пристъпи към нейното внасяне, тъй като тя се оспорва.

Както знаете защитникът на г-н Божков – адвокат Георги Гатев заяви още предварително, в аванс, че ще обжалват гаранцията. В СГП вече е постъпила такава жалба, делото е изискано от наблюдаващия прокурор, комплектовани са всички материали по него и в момента се изпраща към съда за произнасяне по жалбата. Оттам насетне, след като получим решението на съда и в зависимост от това решение, ще очаква или не съответно в максималния 15-дневен срок за внасяне на гаранцията, ако тя бъде потвърдена.

 

Соня Колтуклиева: Прокурор Петрова, на 9 септември Васил Божков, от дома си, където е под домашен арест, ние първи в ПИК обяснихме, че става въпрос за разкошната луксозна къща на ул. „Московска“ 43, каза че е защитен свидетел. Тогава аз написах смс на главния прокурор Борислав Сарафов, за да питам дали това е истина, той ми отговори: „Вие вярвате ли на този човек?“ и това превъзбуди и г-н Божков и неговите защитници, както и публиката на медиите и на социалните мрежи. Появиха се разнопосочни обяснения. Моля Ви, Вие да кажете в какво точно се състои, ако е истина, статутът на защитен свидетел на Васил Божков, ако ли не, както смятам аз, той е просто охраняван свидетел.

Десислава Петрова: Няма легална дефиниция, т.е. законово определение на понятието "защитен свидетел". Ето защо с него се борави свободно. Има законово понятие "защитено лице" регламент на статута на това „защитено лице“, който се съдържа в Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство. И тъй като Васил Божков е свидетел по едно вече четвърто дело под наш надзор и ръководство, а свидетел принципно може да бъде „защитено лице“ по този специален закон – предполагам, че от тук изтече и смесването на понятията „защитено лице“ и „свидетел“. Но на г-н Божков не е предоставена защита по този специален закон и в този смисъл не е защитен свидетел. На г-н Божков, както и на неговата съпруга и син, по негово изрично искане, по реда на НПК, е осигурена физическа охрана, която се осъществява от служители на Бюрото по защита към министъра на правосъдието. Той е сподели безпокойството си за своята сигурност и за сигурността на своите близки и наблюдаващият прокурор е преценил, че с оглед на изразените от него съмнения и притеснения следва да постанови да му бъде предоставена лична физическа охрана. Важно е да спомена, че НПК изрично урежда правото на свидетеля, който в този случай е г-н Божков, да поиска такава охрана. Охраняван свидетел също не е легитимен термин, но беше използван, за да се разграничат хипотезите, които са твърде различни и да стане ясно за публиката.

По реда на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство се осигурява по административен ред, не процесуален, защита на всички възможни застрашени участници в процеса и на свързани с тях лица, включително могат да бъдат и свидетели. Специалната защита по реда на този закон представлява изключително всеобхватен комплекс от мерки за защита и дейности по осигуряване на съответна помощ и среда, включително медицинска, психологическа и т.н. Специалната защита се проявява по този закон в няколко форми, чрез предварителна – разбирайте незабавна защита и чрез програма за защита на застрашени лица. За да има например релокация на застрашеното лице в друга държава, то трябва да бъде включено в програмата за Защита на застрашени лица. Компетентност за взимане на решения по този закон има министърът на правосъдието и Съветът по защита на застрашените лица, а не наблюдаващият прокурор. По силата на този закон се сключва едно споразумение между лицето и Бюрото по защита и от датата на сключването му лицето придобива статут на „защитено лице“. В случая с г-н Божков такова споразумение няма, тъй като както разясних не му е предоставена защита по този закон. А споразумението най-общо казано определя времетраенето на мярката или мерките за защита, без то изобщо да зависи от приключването на наказателния процес. Със защитените по специалния закон лица, освен това се работи по-различно, защото те участват в наказателните производства чрез видеоконференция или телефонна конференция, при наличието на възможност за това. Така че става въпрос за съвсем различни регламенти и вероятно, както казах смесването дойде от обстоятелството, че г-н Божков има качеството „свидетел“ по едно дело, което не променя и не влияе по никакъв начин на качеството му на „обвиняем“ по останалите три дела, които посочих. И самият факт, че нашето законодателство съдържа термина „защитено лице“, но в закон, който не е прилаган изобщо спрямо г-н Божков.

 

Соня Колтуклиева: Прокурор Петрова, Вие току що, за първи път съобщихте за публиката, че има и четвърто дело, по което вече Васил Божков не е обвиняем, а е свидетел. Какво е това дело?

Десислава Петров: Това не е новост за публиката. Това е делото, по което г-н Божков беше разпитан като свидетел незабавно, след като се върна от Дубай.

 

Соня Колтуклиева: Имаше спор и по това, че той е обвиняем по трите дела, които споменахте, няма дело, по което да е свидетел. Имаше само интерпретации на журналисти, на свободни интелектуалци и правещи се на юридически експерти. Затова Ви моля да поясните – има дело, по което той е свидетел, свидетелства срещу кого и за какво.

Десислава Петрова: Пак казвам – това не е новост, ние всъщност полагахме последователно стъпки към това той да бъда разпитан като свидетел по това дело. В момента, в който той се върна в Република България, това стана възможно и беше разпитан незабавно от наблюдаващия прокурор, лично. По време на разпита той е споделил свои притеснения и опасения и с оглед на това му е била предоставена и личната физическа охрана. Става въпрос за случая, по който се твърди, че той е давал нерегламентирано подкупи във връзка с уреждане на неговата хазартна дейност.

 

Соня Колтуклиева: Прокурор Петрова, получаваме много запитвания от читатели и зрители на ПИК и ПИК ТВ, които казват: „Занимавате ни само с това, което Васил Божков казва срещу Бойко Борисов, Владислав Горанов, Севделина Арнаудова. Не казвате нищо по останалите дела за убийства, изнасилвания, изнудвания. Нито за търговията, довела до неговата колекция от 7 000 екземпляра, предмети, смятащи се за антично и друго изкуство". Всъщност защо не е разпитван по другите дела Васил Божков?

Десислава Петрова: Ами по тези дела той е обвиняем.

 

Соня Колтуклиева: И е отказал да даде показания, така ли? Както му позволява законът всъщност.

Десислава Петрова: Правото на защита на едно лице, което то има от момента, в който бъде конституирано като обвиняемо по делото, е диспозитивно, т.е. на неговата собствена преценка законът оставя дали да дава обяснения, какви обяснения да дава, в какъв обем да ги дава и в каква насока да бъдат те – дали да говори срещу себе си или да се защитава. И той във всеки един момент може да промени тази своя позиция.

 

Соня Колтуклиева: Но засега отказва да дава показания по делата, по които е обвиняем и главно по това, което се нарича „дело по престъпления срещу личността“?

Десислава Петрова: Не съм запозната в детайли дали той и по кои дела точно какви обяснения е дал, но по повод самите разследвания, тъй като казахте, че има запитвания относно работата по тях, аз ще ви спомена за всички дела. По принцип работата по всички тези дела продължава. Едно разследване не приключва с привличането на обвиняем – това трябва да е ясно. Напротив – встъпването на обвиняем в производството по силата на закона задължава органите на досъдебното производство да извършат всички необходими действия с участието на този обвиняем, да съберат всички възможни доказателства, включително по повод негова защитна теза и едва след всичко това да извършат цялостен анализ и преценка на събраните материали да решат делото според вътрешното си убеждение. Нещо повече – когато има включен и защитник в производството, а в случая има такъв, включително и той може да отправя искания за събиране на доказателства към органите на досъдебното производство. А ние, бидейки длъжни да извършим пълно и всестранно разследване, събирайки всички възможни доказателства, сме длъжни да отговорим на тези искания, когато те са основателни и да ги допуснем.

 

Соня Колтуклиева: По кое дело е обвиняема съпругата на Васил Божков? Вече знам от нейния адвокат Людмил Рангелов, че те имат законен брак, тя е легитимна негова втора съпруга. Беше в предварителния арест около 8 месеца. Елена Динева по кое дело е обвиняема?

Десислава Петрова: Тя е обвинена за участие в ОПГ в т.нар. "хазартно дело". До колкото знам от колегата, който се яви по мярката за неотклонение в производството пред Софийски апелативен съд, самият съд е коментирал, че има доказателства, че тя е член на група. Тя е обвиняема по това дело.

 

Соня Колтуклиева: Елена Динева няма мярка за неотклонение. Знам от нейния адвокат, че тя спокойно пътува навсякъде по света. Има апартамент в Париж, французите са отказали да приемат искането на КПКОНПИ за конфискацията му. Имат къщи в Гърция, вероятно във Франция и Швейцария, но това е тема на един друг разговор.

Прокурор Петрова, моля да кажете до къде стигнаха разследванията за атентата срещу главния прокурор Иван Гешев от 1 май тази година и убийството на Алексей Петров на 16 август тази година, на Витоша.

Десислава Петрова: По делото за атентата срещу г-н Иван Гешев продължава да се работи активно, включително със съдействието на международните партньорски служби. Информацията по това дело е в огромен обем, все още нямаме обвиняем. Когато можем да изнесем публично информация по този случай, ще го сторим.

Разследването и по делото за убийството на Алексей Петров е в ход. Извършват се множество оперативно-издирвателни мероприятия от органите на МВР. Като с цел да не попреча на работата не мога да съобщя детайли. До този момент органите на МВР, в чиито правомощия е разкриването на извършители на престъпления не са докладвали в СГП доказателствени материали, които да бъдат преценявани от наблюдаващия прокурор относно тяхната достатъчност за привличане на обвиняем. Ако бъде привлечен обвиняем, също ще бъдете информирани.

Соня Колтуклиева: Благодаря Ви много, желая Ви приятен ден прокурор Петрова!

 

Последни новини

Общо гласували: 24

Анкета

КОЙ ОТ КАНДИДАТИТЕ ЗА КМЕТ НА СОФИЯ ТРЯБВА ДА СПЕЧЕЛИ БИТКАТА ЗА СТОЛИЦАТА?
Антон Хекимян
17 гласували / 70.83%
Радостин Василев
4 гласували / 16.67%
Ваня Григорова
2 гласували / 8.33%