РАЗВИТИЕТО НА ИНФРАСТРУКТУРАТА НА ОБЩИНА ПЕРНИК И ПРЕВРЪЩАНЕТО Й В ПРИВЛЕКАТЕЛНО МЯСТО ЗА ЖИВОТ Е СРЕД ОСНОВНИТЕ ПРИОРИТЕТИ НА НАСТОЯЩИЯ КМЕТСКИ ЕКИП

Автор: 5 GmediA 13:23, 8 ноември 2023
Източник: БГНЕС архив

Развитието на инфраструктурата на община Перник и превръщането й в привлекателно място за живот е сред основните приоритети на настоящия кметски екип. Добрата инфраструктура е предпоставка за подобряване на инвестиционния климат. От началото на мандата на територията на общината са изпълнени следните обекти.

- Ремонт и реконструкция на "Пътен надлез на улица "Иван Вазов"

- Ремонт на  ул. "Софийско шосе", включително на тротоарна настилка и изграждане на дъждовна канализация.

- Ремонт на улица "Освобождение", кв. „Тева“, включително тротоарна настилка, изграждане на велоалея, монтиране на ново улично осветление.

- Ремонт на ул. „Отец Паисий“, включително тротоарна настилка, монтиране на ново улично осветление

- Строителство на клетка №2 от обект: "Регионално депо за неопасни отпадъци "Тева" на общините Перник, Брезник, Земен, Ковачевци, Радомир и Трън"

- Рекултивация на старото депо за неопасни отпадъци на град Перник в местност „Маркови егреци“.

- Рехабилитация на улица „Г.С. Раковски“ и изграждане на кръстовище с кръгово движение на ул. „Г.С. Раковски“ и ул. „Св. Св. Кирил и Методий“

- Ремонт на шест пешеходни подлеза към Републикански път I- 6 на територията на гр. Перник - кв. „Бела вода“ при гостилница- „Осояка",  в района на гумицентър Експес, автобусна спирка Кристал, при кметството на кв. „Бела вода“, при кв. Караманица, в района на хипермаркет „Лидъл“.

-Рехабилитация на стълбове улично осветление и светофарни уредби с полагане на комбинирана антикорозионна защита с хидроизолационни, киселиноустойчиви и абразивоустойчиви качества, както и антиплакатна боя.

- Благоустрояване на пространство около сградата на Младежки дом,  кв. "Мошино"

- Ремонт  на пешеходен мост над река Струма при ул. "Райко Даскалов и ул. „Струма“

- Ремонт на двата моста на река Струма в района на Двореца на културата

- Възстановяване на проводимостта на р. Струма в  участъка от ул. "Георги С. Раковски" до кв.“Димова махала“

- Ремонтни дейности на моста на река „Струма“ на ул. „Средец“ - подмяна на тротоарните плочи и пътните бордюри, парапета на моста, монтаж на осветителни тела

- Подмяна на тротоарните плочки по ул. „Ю. Гагарин“ от пазара в кв. „Изток“ до ул. „Овар“. Предстои и реализирането на втори етап до края на годината.

- Външен ремонт на Мемориал на миньорския труд. Предстои и стартирането на втория етап-вътрешен ремонт, който при добри метеорологични условия ще завърши до края на годината.

- Ремонт на пространството пред Регионален исторически музей – Перник

-  Ремонт на покрива на Регионален исторически музей – Перник

- Ремонтни дейности в Подземен минен музей

- Подмяна на дограма на сградата на Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация

 - Изграждане на лечебница за нуждите на "Общински приют - Перник"

 - Реновиране фонтана срещу сградата на градски универсален магазин в ЦГЧ

- Ремонт на площада на гр. Батановци

- Ремонт и обновяване на Лятно кино, включително монтиране на 600 бр. седалки

- Обособяване на нови паркинги в кв. „Твърди ливади“, кв. „Изток“ и „Централна градска част“

- Подмяна на светофарни уредби кръстовището на бул. „Юрий Гагарин“ и ул. „Младен Стоянов“, кръстовището на бул. "Юрий Гагарин" и ул. "Ленински проспект", кръстовището на бул. "Юрий Гагарин" и ул. "Освобождение" в кв. „Тева“, при с. Драгичево.

- Подмяна на осветлението на улиците „Освобождение“, „Юрий Гагарин“, „Софийско Шосе“, „Ленински проспект“, „Г.С.Раковски“, „Отец Паисий“, „Св. Св. Кирил и Методий“ част от „Димитър Благоев“, „Петко Каравелов“, „Батак“ и пешеходната алея до улицата, надлез „Иван Вазов“

- Изграждане на подпорни стени на ул."Луганск" №70 и № 72, кв."Изток"

- Продължава подмяната на осветлението в градския парк.

- LED осветителни крушки са монтирани на всички осветителни тела в с. Зидарци

- Основен ремонт на улица "Градище", с. Студена

- Ремонт на ул. „Република“, с. Драгичево

- Изграждане на подпорна стена на ул. №1, с. Люлин

На финалния етап работата по обекти:

- Изграждане на учебен корпус с басейн и топла връзка към сградата на ОУ "Св. Иван Рилски" и ПМГ "Христо Смирненски" град Перник.

- Изграждане на Международен младежки център – Перник

- Рехабилитация на улици в ЦГЧ с изграждане на кръстовище с кръгово движение (кръстовище с кръгово движение на ул. „Г.С. Раковски“, ул. „П. Каравелов“ до ул. „Струма“, ул. „Миньор“  )

 - Благоустрояване на пространството около сградата на спортна зала "Борис Гюдеров"

Продължаваме работата по:

- Обновяване на сградата на Двореца на културата

- Обновяване, саниране и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сграда на Областна дирекция на МВР - Перник

- Почистване и укрепване на речното корито на двата бряга на р. Струма, в участък с дължина 650 м. от пресечката на мост на третокласен път "605" /Батановци-Брезник/ и на ул. "Струма" до ул. "Средорек", гр. Батановци

-Укрепване на речното корито на двата бряга на река Струма с подпорни стени и стоманобетоново дъно в участък с дължина 700 м. от ул. "Стримон" в посока на ж.п. линия, кв. Димова махала, ул. Бродо.

- Инженеринг-проектиране във фаза Работен проект, изпълнение на СМР и авторски надзорна обект: Почистване на коритото и укрепване на двата бряга на р. „Маниш“, кв. „Църква“

- Инженеринг за изграждане на паркова зона в кв. „Изток“

- Ремонт на ул. „Благой Гебрев“ в кв. „Изток“

-Проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на кръгово кръстовище на ул. Св. Св. Кирил и Методий, кв. „Димова махала“

- Ремонт на тротоарната настилка на ул. Кракра, гр. Перник - етап 1 от ул. Петко Каравелов до ул. Искър

- Обновяване и облагородяване на централен градски парк, включително изграждане на покрит тенис корт и спортно игрище

- Изграждане на черпателен резервоар, контейнер с оборудване за напорно подаване и дезинфекция на минерална вода включително връзка с водопроводната мрежана с. Рударци, вкл. ремонт и почистване на сондаж 9, с. Рударци.

-  Изграждане на довеждащ водопровод от пречиствателната станция за питейни води в кв. Църква, гр. Перник до с. Кралев дол

- Дейности по подобряване на енергийната ефективност на сградите на VI СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и Детска градина №15 „Райна Княгиня“

За подобряването на спортната инфраструктура средства бяха вложени и в:

- Ремонт на спортна зала „Борис Гюдеров“

 - Ремонтни дейности в зали и помещения на спортен комплекс „Дружба“

- Изграждане на спортна площадка в с. Ярджиловци, община Перник.

- Изграждане на спортна площадка в с. Драгичево.

- Изграждане на спортна площадка в с.Мещица, община Перник

- Изграждане на футболно игрище в с. Боснек, община Перник

 -Изграждане на футболно игрище в с. Витановци, община Перник

- Изграждане на комбинирано игрище за баскетбол и волейбол в кв.“Църква“, гр.“Перник“, община Перник

- Изграждане на осветление на футболно игрище при стадион "Металург", кв. „Изток“

- Ремонт на физкултурен салон на VІІ ОУ „Г.С.Раковски“

За подобряване на образователната инфраструктура в община Перник бяха изпълнени следните обекти:

- Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и саниране на най-голямата училищна сграда в общината, в която се помещават ОУ „Св. Иван Рилски“ и ПМГ „Христо Смирненски“

- Изграждане на нов учебен корпус и закрит басейн при сградата на ОУ „Св. Иван Рилски“ и ПМГ „Христо Смирненски“

 - Основен ремонт и въвеждане на енергоспестяващи мерки в ДГ №9 „Калина Малина“ – филиал "Проучване"

- Външен ремонт на сградата на ГПЧЕ "Симеон Радев", включително физкултурен салон

- Ремонт а помещения в сградата на ГПЧЕ "Симеон Радев“

- Ремонт на фасада, покрив, инсталация, вътрешен ремонт на новата сграда на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", с. Дивотино

- Ремонт на физкултурен салон на VІІ ОУ Г.С.Раковски

- Основен ремонт на филиала на ДГ „В. Терешкова“ в с. Ярджиловци

В началото на този мандат нямахме никакво време за адаптация, защото Перник вече бе изпаднал в безпрецедентна водна криза. Трябваше да предприемем бързи и решителни стъпки, да намерим диалог с изпълнителната власт на национално ниво. За решаването на кризата и бързата подмяна на компрометираните водопроводи бяха нужни сериозни средства, които бяха отпуснати в предпоследния ден на 2019 г., с което реалната работа можеше да започне. Подмяната на 60 километра водопроводи създаде затруднения пред перничани, но за кратко време бяха сменени едни от най-компрометираните трасета. Това към тогавашния кризисен момент намали загубите на питейна вода драстично, което се отрази позитивно на полезния обем на язовир „Студена“.

Последни новини

Общо гласували: 5

Анкета

КАК ЩЕ ПОСРЕЩНЕТЕ ВЕЛИКДЕНСКИТЕ ПРАЗНИЦИ?
У дома със семейството
5 гласували / 100%
Ще пътувам в чужбина
0 гласували / 0%
На екскурзия в България
0 гласували / 0%