НАЦИОНАЛНАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА БОРБА С COVID-19 ВЛИЗА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Автор: 5 GmediA 11:30, 7 април 2020
Източник: pxhere

Министерство на здравеопазването въвежда в експлоатация Национална информационна система за борба с COVID-19. Системата осигурява централизирано управление и съхранение на информация за всички диагностицирани и карантинирани лица и предоставя функционално обезпечение на всички компетентни институции, свързани с борбата с COVID-19. Въвеждането на системата е предмет на Заповед № РД-01-184, издадена в понеделник от министъра на здравеопазването.

Достъп до регистъра на лицата, поставени под карантина и в домашна изолация и са на лечение като доказани случаи на коронавирус имат регионалните здравни инспекции(РЗИ), органите на МВР, общопрактикуващите лекари, лечебни заведения за болнична помощ, лабораториите, извършващи лабораторно изследване и потвърждение на COVID-19, общините и Националния осигурителен институт. Всекидневно РЗИ въвеждат данните за всички диагностицирани и канатнинирани лица в регистъра, съгласно предписанията за поставяне под карантина, издадени на тяхна територия. За всяко диагностицирано и карантинирано лице се въвеждат телефон за връзка, място за поставяне под карантина или домашна изолация, начална и крайна дата на карантината, собствено, бащино и фамилно име, възраст, пол, гражданство, единен граждански номер (личен номер на чужденец или номер на документ за самоличност). Лечебните заведения за болнична помощ също всекидневно попълват регистъра. Въвеждат дата на постъпване на болния, клинично протичане на болестта, състояние, необходимост от интензивно лечение, провеждане на дихателна реанимация, придружаващи заболявания, изход от лечението и др.

Органите на МВР имат достъп до данните за диагностицираните и карантинирани лица, се казва в заповедта.

Системата се обновява всекидневно, като данните се актуализират с новооткрити случаи на коронавирус и с промените в състоянието на вече диагностицираните и карантинирани.

Последни новини

Общо гласували: 34

Анкета

ПОДКРЕПЯТЕ ЛИ ПРЕЗИДЕНТА РАДЕВ, КОЙТО ПОИСКА ОСТАВКАТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО И ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР?
Да
18 гласували / 52.94%
Не
16 гласували / 47.06%
Не ме интересува
0 гласували / 0%